Volvo ska tillverka ny elbil

En ny elbil ska börja tillverkas i Sverige, ett resultat av ett samarbete mellan Sverige och USA.

Laddstationen har tagits fram av det amerikanska energidepartementet. Bilen ska tillverkas i Sverige och ha starkare batteri än tidigare varianter.

Detta skriver näringsminister Maud Olofsson och USA:s biträdande energiminister Alexander Karsner, på DN debatt i dag. Det gemensamma projektet är en fortsättning på den biobränslesatsning med hybridfordon, som presenterats tidigare.