Familjehemsvården bättre i regionen

Familjehemsvården i Västra Götaland har förbättrats. Det anser länsstyrelsen som granskat familjehemsvården i tio av länets kommuner de senaste tre åren. Bland annat i Göteborg, där stadsdelsnämnderna Backa och Kortedala kontrollerats.

Särskilt positiv är den ökade specialiseringen där särskilda socialsekreterare följer upp barnet och stödjer familjehemmen.

Också barnperspektivet uppfylls i högre grad eftersom enskilda samtal med barnet blivit vanligare.

Flera kommuner anser dock att det blivit allt svårare att rekrytera familjehem.

De tio kommuner som granskats är Borås, Färgelanda, Göteborg, Mark, Mellerud, Skövde, Strömstad, Tibro, Tranemo och Uddevalla.