Säkrare spårvagn snart i trafik

En ny och säkrare spårvagn har byggts som resultat av ett samarbete mellan Trafikkontoret, Chalmers och Göteborgs Spårvägar.

Syftet är att minska antalet fallolyckor, alltså att passagerare trillar, och den nya vagnen är ett försök till att få fram en bra och säker inredning.

Chalmers gjorde en studie av fallolyckor i kollektivtrafiken under 2006 och efter det har ombyggnationen påbörjats.
Varje år sker 300 fallolyckor. Flest inträffar vid stämpelautoamter vid start, stopp och inbromsningar.

I slutet avjuli sätts spårvagnen i trafik.