Stort intresse för kolonistugor

Kön är lång och priserna på kolonistugor i Göteborg stiger. Intresset ökar när många koloniområden nu drar in kommunalt vatten och avlopp.

Katarina Craford är styrelsemedlem i Delsjökolonin som på lördag röstar om det brli kommunalt VA där.

Kent Ramberg som är ordförande för kolonisterna i Göteborg tror att detta är bara positivt för koloniägarna.

Koloniträdgårdar blir allt dyrare i Göteborg och en bidragande orsak till detta är att kommunalt vatten och avlopp dras in. I Göteborg finns det drygt 2650 kolonistugor fördelade på 23 koloniområden.

På grund av att de flesta stugorna har rinnande vatten under sommarhalvåret men inget avlopp ska alla koloniområden införa ett godkänt avloppssystem de närmaste åren.

Nära hälften av koloniområden har redan anslutits till det kommunla va- nätet och det verkar som om det blir valet för de resterande också. 

Koloniägarna får bidra med en summa pengar för anslutningen.