Ytterligare varsel kan vänta Volvo PV

Fredrik Arp, vd för Volvo Personvagnar, meddelade under tisdagen att företagets storvarsel kanske inte räcker. Det kan bli tal om ytterligare varsel beroende på hur olika faktorer utvecklar sig, säger Fredrik Arp. Företaget har haft stora förluster.

Under veckan efter midsommar varslade Volvo Personvagnar närmare 1200 arbetare och tjänstemän i Göteborg. Ifall varslet kommer att räcka eller inte beror väldigt mycket på hur olika faktorer utvecklar sig, säger Fredrik Arp till TT.

Volvo Personvagnars förlust blev 900 miljoner kronor första kvartalet i år. Den låga dollarkursen har gjort att intäkter rasat och kostnader för produktion och råvaror ökat. Dessutom har Volvo stora problem att sälja på den viktiga USA-marknaden.