Ny älvförbindelse

(v) och (mp) vill riva upp avsiktsförklaring om vägavgifter

Vänsterpartiet och miljöpartiet kräver att avsiktsförklaringen till regeringen att finansiera en ny älvförbindelse med vägavgifter rivs upp.

Partierna anser att kommunstyrelsens ordförande Göran Johansson överträtt sina befogenheter när han, utan att det diskuterats i kommunstyrelse eller fullmäktige , förklarat Göteborg positivt till att en ny Marieholmstunnel ska finansieras genom vägavgifter.

Vänsterpartistiska kommunalrådet Marie Lindén är besviken över att ha hållits utanför diskussionerna. 

Ärendet ska idag diskuteras på onsdagens  kommunstyrelsemöte