Torslandabor ska fås att åka mer kollektivt

Torslanda är en av de stadsdelar där man åker minst kollektivtrafik i hela Göteborg.

Istället används bilen flitigt, och de boende ratar bussen.

Men nu pågår ett stort samverkansprojekt mellan kommunen, vägverket och västtrafik för hur man skall få Torslandaborna att i framtiden åka mer kollektivt.

Torslanda växer så det knakar. Nya stadsdelar poppar upp som t ex Amhult med villor och radhus. Det senaste tio åren har befolkningen ökat med hela 36% .

Idag bor det över 30 000 personer i stadsdelen. Och att det är många som tar bilen visar inte minst den statistik som finns tillgänglig.

97% av hushållen har bil och långt över hälften av hushållen har till och med tillgång till två bilar.

Och just bilen används flitigt - dubbelt så många kör bil i jämförelse med övriga Göteborg.

Bussen står inte högt i kurs hos torslandaborna. Endast 14% av alla resor som görs utförs med kollektivtrafik.

Nu satsar det på nya busslinjer, pendelparkering och dessutom en större mycket omfattande pilotutredning om hur torslandaborna år 2020 kommer att åka.

Frågan är hur dragkampen i Torslanda mellan att välja bussen eller bilen kommer att sluta.

Radio Göteborg sänder idag från Amhults torg efter klockan 16.