Reklamfilm mot järnvägsolyckor

Efter flera dödsfall vid järnvägen, med ungdomar inblandade, satsar nu Banverket stort på en kampanj för att få ner antalet olyckor.

Reklamfilmerna riktar sig dels till dem som genar över spåren för att spara tid, dels till dem som uppehåller sig på bangårdar och liknande. 

Banverket tror att reklamfilmer är ett bra sätt att rikta sig till unga. Hjälper inte information och rationella argument kan mer känslomässiga grepp vara lösningen.

Undersökningar har visat att det inte handlar om en brist på kunskap om vad som kan hända utan att det är inställningen ”det händer aldrig mig” som råder. Kampanjen ska förhoppningsvis ändra attityderna, tror Banverket.

Ifjol avled fyra personer när de kommit för nära strömförande ledningar och 92 personer efter att de hade blivit påkörda av tåg.