Vårdnadsbidrag dröjer i Härryda

Beslutet om ett eventuellt vårdnadsbidrag i Härryda kommun dröjer. Under måndagen beslutade kommunfullmäktige att återemmitera ärendet. Fullmäktige vill väntan på yttererligare utredningar.

Vårdnadsbidraget är tänkt för barn som fyllt ett men inte tre år. Bidraget är på 3.000 kronor i månaden och ska finansieras genom att efterfrågan på förskoleplatser minskar.

Det är oklart när Kommunfullmäktige tat upp frågan igen.