Grönområden försvinner då Göteborg ska förtätas

Många grönområden i Göteborgs stadsdelar riskerar att helt försvinna när politikerna i byggnadsnämnden tar beslut om förtätning av staden.
Enligt prognoserna behövs 10 000-tals nya bostäder i Stor-Göteborg och då väger grönområdena lätt.
Men kritiken mot detta sätt att bygga i Göteborg kommer nu från boende ute i stadsdelarna.
I Kallebäck planeras tre nya höghus och då försvinner ett av de sista grönområdena i stadsdelen.