Oljeutsläpp i Skarvikshamnen

I Skarvikshamnen i Göteborgs oljehamn skedde natten till midsommardagen ett oljeutsläpp. Det är tjock eldningsolja för fartygsbränsle som läckt ut från en landcistern och spridit sig i marken och ut i vattnet.
Oljan har läckt ut från en landcicstern och orsaken till utsläppet håller på att utredas. Olja har läckt ut i marken, ner i hamnens dagvattensystem och ut i hamnbassängen. Oljan finns nu i vattnet ut från Skarvikshamnen från Donså i söder till Fotö i norr och Kustbevkaningen fortsätter under dagen med att kartlägga utsläppet med hjälp av dykare, flyg och båt säger Ingela Berntsson på kustbevkningen.