Oljeutsläppet svårt att sanera

Den olja som i midsommarhelgen läckte ut i Skarvikshamnen i Göteborg har spridit sig från Donsö i söder till Fotö i norr. Det var natten till midsommardagen som 400 kubikmeter eldningsolja läckte ut från en cistern på land.
Oljan har runnit ut i dagvattensystemet och vidare ut i havet. Räddningstjänsten tror att så mycket som 100 ton olja hamnat i vattnet och runnit ut i Göteborgs skärgård. Oljan flyter en till tre meter under vattenytan och är i dagsläget omöjlig att ta upp.