Få har fått hjälp med äggdonation

Sedan den nya lagen som tillåter äggdonationer i Sverige trädde i kraft i januari iår har Sahlgrenska sjukhuset bara satt in befruktade ägg i en handfull kvinnor i Göteborg. Detta trots att sjukhuset har kapacitet för att ge 50 par hjälp. Intresset för att bli äggdonator har hittills varit lågt.
Tre av dom behandlade paren går just nu i osäker väntan på om graviditeten ska komma igång. Först i nästa vecka vet man om behandlingen har gett önskat resultat. Sahlgrenska sjukhuset tror att 50 barnlösa par skulle kunna få äggdonation varje år men hittills är man inte tillnärmelsevis uppe i den behandlingsvolymen. Enligt Lars Nilsson, docent på reproduktionsmedicin på Sahlgrenska beror det på att antalet utomstående donatorer hittills varit få. Bara ett tiotal svenska kvinnor har anmält intresse för att donera ägg i Göteborg, sedan lagen trädde i kraft vid årskiftet. De tre barnlösa par som nu fått ägg befruktade har alla hittat donatorer på egen hand.