Göteborg hjälper spelberoende

Det behövs kraftfulla insatser för att hjälpa spelberoende i Göteborg, anser Göteborgs kommunledning och säger ja till insatser.
Antalet hjälpsökande till föreningen för spelberoende i Göteborg ökar hela tiden. Kommunen säger därför ja till en statlig utredning som föreslår insatser för närmare 50 miljoner kronor: bland annat ett kunskapscentrum om spelberoende i Göteborg. Kommunen vill också att stödet till frivilligorganisationer utökas och instämmer i att bland andra socialsekreterare får utbildning om spelproblematik.