Slut på köer i Mölnlycke centrum med ny korsning

I dag invigs den nya planskilda järnvägskorsningen i Mölnlycke. I två års tid har bygget pågått och kostat 63 miljoner kronor.
Härryda kommun står för en stor del av kostnaden som är det enskilt största anläggningsarbetet i kommunen. Även Göteborgsöverenskommelsen, Västrafik och Banverket har finansierat bygget.