Kostnaden för ohälsan fortsätter stiga

Ohälsan fortsätter att öka i Göteborgsregionen och kostnaderna har på bara ett år ökat med åtta procent. Det visar en rapport från LO som kartlagt ohälsans utbredning i Västsverige.
Enligt rapporten som presenterades idag kommer det finnas över 46 000 förtidspensionärer bara i Göteborgsregionen vid slutet av det här året om ökningen sker i samma takt som under förra året. Det är bara i Öckerö kommun som antalet förtidspensionärer inte ökat. I alla de andra kommunerna i regionen ökar antalet personer som pensioneras i förtid stadigt. I Göteborgsregionen ökade kostnaderna för dem som har sjukersättning, det som tidigare kallades förtidspension och sjukbidrag med 312 miljoner kronor under förra året. Den totala kostnaden för sjukersättningen och sjukpenningen uppgick under förra året till 7,4 miljarder kronor i Göteborgsergionen och det är en ökning med åtta procent jämfört med året innan.