Landvetter flygplats gör om brandförsvaret

Landvetter flygplats kan inte längre förlita sig på så kallade civilpliktiga flygplatsbrandmän för sitt brandförsvar.
Staten har beslutat att ordinarie brandpersonal ska användas - inte nuvarnade betydligt billigare personer som genomför vapenfri tjänst på flygplatsen efter att ha utbildats vid Luftfartsverkets brand- och räddningsskola . Landvetter ska i höst eller vinter besluta om man ska utbilda egen personal eller anlita entreprenörer som Arlanda kommer att göra. Landvetter behöver ett 30-tal brandmän, säger informationschef Marielle Korend Larsson.