Dieselutsläpp i Göteborgs hamn

Ett kilometerlångt utsläpp upptäcktes i dag i hamnbassängen i Göteborg.
Det var förorenat ballastvattnet från ett fartyg som låg i torrdocka på Cityvarvet som orsakade utsläppet under natten. Enligt räddningstjänsten rör det sig om högst hundra liter tunnflytande disel som runnit ut i vattnet. Kustbevakningens personal är tillsammans med miljöåklagare ombord på fartyget för att utreda orsakerna till utsläppet. Oljan kommer inte att saneras eftersom den flyktig och dunstar.