Krav på ökad brandsyn i påbyggda hus

Boverket och Räddningsverket bör speciellt se över brandsäkerheten i hyreshus med påbyggda övervåningar. Kravet kommer från Länsstyrelsen efter två uppmärksammade bränder.
Vid två bränder i Karlstad och Åmål de senaste åren visade det sig att bränder som startat i påbyggda våningplan har ett mycket snabbt brandförlopp även i resten av husen. Något som försvårar släckningsarbete och livräddning. Det gäller alltså framför allt hyreshus med våningplan som byggts på i efterhand. Försvarsdirektör Lennart Olofsson på Länsstyrelsen i Västra Götaland efterlyser en bättre sammanställning över hus med påbyggda våningplan. Enligt honom bör påbyggda hus utrustas med automatlarm och sprinklersystem.