Färre reser kollektivt efter prishöjningar

För första gången på länge minskar antalet resenärer i kollektivtrafiken. De senaste höjningarna av biljettpriserna i kollektivtrafken har fått göteborgare att välja bort buss och spårvagn.
Till hösten väntar nya kraftiga prishöjningar med i genomsnitt tio procent för resenärerna. Ett månadskort inom Göteborg kommer att höjas från 445 kronor till 500 kronor. Efter förra årets prishöjning så bröts den upputgåeende resandetrenden och Västtrafik noterade en nedgång. Enligt Vässtrafiks vice Vd Lennart Löfberg blir det svårt att nå målet med en 15-procentig resandeökning fram till år 2005.