V och mp sa nej till höjda respriser

Det råder politisk oenighet om beslutet att höja priserna för resor med kollektivtrafiken.
Vänsterpartiet och Miljöpartiet sa nej till förslaget som innebär att ett månadskort i Göteborg höjs från 445 till 500 kronor. Höjningen träder i kraft den förste november och är den procentuellt största som skett i Västtrafiks historia.