Patienter blev utan akutmedicin

Apoteket Påseidon i Göteborg har anmälts till Läkemedelsverket för bland annat upprepade felleveranser av läkemedel till patienter. Medicinpåsar skickades ut med fel innehåll och en del patienter blev helt utan akutmediciner.
Apoteket Påseidon är ett så kallat dosapotek och ska leverera färdigsorterad medicin i påsar till patienter på sjukhem och i hemsjukvården ute i kommunerna. Och det är de medicinskt ansvariga sjuksköterskorna i Mölndal, Härryda, Partille och Öckerö som anmäler apoteket. Enligt anmälan sker det varje vecka fel där medicinen i påsarna inte stämmer med det läkaren har ordinerat. Och ibland levereras inte medicinen över huvudtaget, trots att det kan handla om akutmedicin. Inga patienter har fått fel medicin eftersom sjuksköteskor uppmärksammat felen innan påsarna hunnit ut till sjukhemmen. Men läkemedelsverket och socialstyrelsen tar kritiken på allvar och kommer under dagen att utföra ett tillsynsbesök på Apoteket Påseidon.