Sopsyndare jagas i jakt på nedskräpning

Under flera år har nedskräpningen vid återvinningsstationerna varit ett problem. Många använder stationerna som soptippar.
Förpackningsinsamlingen, som sköter sopspaning vid återvinningsstationer, inleder nu sopspaning i Göteborg, Kungsbacka, Orust och Tjörn, i jakt på olagligt dumpande av t ex miljöfarligt avfall. Det har hänt att kylskåp, soffor, latriner och säckar med hushållsavfall kastats där man bara får källsortera batterier, glas och platsförpackningar. Förpackningsinsamlingen har hittills sopspanat i 41 kommuner i landet. Hittills har 213 polisanmälningar gjorts. 18 av dessa har lett till böter eller strafföreläggande.