Två personer misstänka för brott efter oljeutsläpp

Två personer på företaget Vopak har nu delgivits misstanke om brott för det stora oljeläckaget vid Skarvikshamnen i midsomras. Närmare 350 kubikmeter olja rann ut i havet.
Miljöåklagare Jörgen Lindberg har tagit del av arbetsscheman och ansvarsfördelning på företaget men vill i nuläget inte berätta vilka två peroner det handlar om. Han säger dock att de båda misstänks för vållande till miljöstörning. Vopak-koncernen har sitt säte i Holland och är världens största oberoende lagringsföretag för oljeprodukter och andra kemikalier.