Nytt regeringsstöd för säkrare vattenfarleder

Arbetet med att säkra farlederna i Göteborgs hamninlopp genom att göra dem djupare och bredare, kan fortsätta.
Första etappen av projektet Säkrare Farleder inleddes i januari i år, med muddring av Torshamnsleden i norra hamnloppet. Nu har regeringen gett ekonomiska garantier ytterligare 135 miljoner kronor, för att föra projketet ett steg vidare. I den andra etappen ska Böttöleden i söder, som bl a trafikeras av Stenabåtarna, muddras. Mellan augusti och november i år kommer muddringen av Böttöleden att pågå. Dessutom kommer de båda farlederna att märkas ut med ett 30-tal fyrar.