Barn i Kungsbacka längre tid på förskolan

Kungsbacka är en av de kommuner i Sverige där barnens närvaro på förskolan ökat mest till följd av maxtaxan. Förra året kostade reformen 50 miljoner kronor utöver vad man får ersättning för.
Barn till arbetande föräldrar i Kungsbacka går drygt 38 timmar i snitt på dagis i veckan i Kungsbacka. År 2001 gick barnen 4 timmar kortare tid på dagis, drygt 34 timmar i veckan. Det visar Kommunsförbundets uppföljning av maxtaxesystemet i 84 av 290 svenska kommuner. Göteborg finns inte med i undersökningen. Enligt tillförordnade skolchefen i Kungsbacka Karin Ullström kan ökningen bero på att Kungsbacka före maxtaxereformen hade bland den dyraste barnomsorgen i landet och att procentsatsen ökade ju fler timmar man hade barnet i förskolan. Däremot efterfrågar föräldrar i Alingsås kommun i stort sett samma antal timmar i förskolan för sina barn efter maxtaxans in förande. Där har veckonärvaron för dagisbarnen ökar med en timme i vecka mellan år 2001 och 2002. Alingsåsbarn går i snitt 31 timmar på dagis i veckan. I Kungälv konstaterar Kommunförbundet att veckonärvaron ökat, men inte med hur mycket.