Ett halvårs väntan med prostatacancer

En av tio patienter som fått diagnosen prostatacancer får vänta i ett halvår på behandling. Det orsakar mycket oro, men ökar inte risken för en snabb utveckling av cancern.
Nittio procent av män som fått prostatcancer diagnostiserad får hjälp inom fem månader. En av tio kan däremot få vänta sex månader eller mer på operation. De långa väntetiderna innebär stora psykiska påfrestningar, det säger Sven Lundstam, biträdande verksamhetshef på urologen på Sahlgrenska. Däremot är risken för att cancern skall sprida sig eller bli värre liten säger han, men den finns där. Sven Lundstam säger att nya metoder gör att allt fler fall upptäcks och han tror att vårdköerna för prostatacancer kan blir ännu längre i framtiden.