Stamcellsforskningen kan finansieras av EU

Svenska stamcellsforskare vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och Karolinska kan få sin forskning finansierad av EU. Det framkom i samband med EU-kommissionens förslag till nya etiska riktlinjer för stamcellsforskning på embryon. Det går fortsatt att söka medel från Vetenskapsrådet.
Endast embryon som blivit över vid konstgjord befruktning får användas, enligt EU-kommissionen. Det är förbjudet att skapa embryon enbart för forskningsändamål , något som dock Sveriges regering föreslagit. England är ensamt i världen om att tillåta att embryon skapas enbart för att forskas på i ett försök att bota allvarliga sjukdomar.