Bra badvatten i Göteborgsområdet

Badvattnen runt om i Göteborgsområdet håller överlag en god kvalité, visar mätningar från Göteborgs miljöförvaltning.
I badsjöarna Härlanda Tjärn och Surtesjön innehåller vattenproverna en förhöjd nivå av bakterier. Nivåerna kan bero på flockar av kanadagäss vars avföring påverkar bakteriehalten något. Det är inte farligt att bada i sjöarna.