Kommité vill ha billigare kollektivtrafik

Kollektivtrafikkommittén kom i dagarna med sitt betänkande för framtidens kollektivtrafik. I rapporten säger man att dagens system gynnar bilåkandet.
Och kommitén föreslår därför att kollektivtrafiken ska skattebefrias så att det inte kostar mer för företagen att ge sina anställda ett årskort på lokaltrafiken än en parkeriknsplats till bilen.