Medborgarpanel ska öka samspel

Enkäter via e-post ska nu öka kontakten mellan politiker och medborgare i Lärjedalen. Alla lärjedalsbor som vill får vara med i en medborgarpanel och svara på enkäter på mejlen. Hittills har ett 60-tal invånare anmält sig.

Den första enkäten visar att 9 av 10 känner sig trygga i stadsdelen, en av dem 21-åriga Amanda Duregård.

– Jag känner mig inte alls otrygg. Att gå som ensam tjej från spårvagnshållplatsen genom ett ödsligt villaområde är inte så himla trevligt. Däremot att gå från spårvagns-hållplatsen i Hammarkullen med 20 andra personer en vardagskväll då kan man kalla på hjälp.

Amanda Duregård är en av knappt 60 personer i medborgarpanelen som fått svara på en enkät om trygghet.

9 av 10 känner sig alltså trygga, men 2 av 10 har ändå avstått från aktiviteter av rädsla för att gå ut, visar enkäten, och ganska många vill ha bättre belysning och mer bevakning i området.

Stadsdelspolitikerna får nu dra slutsatser. Socialdemokraten Shadiye Heydari är ordförande i stadsdelsnämnden: 

– Om det handlar om belysning och buskar så ska vi sköta det. Om det handlar om annat ska vi försöka lösa det.

Medborgarpaneler är på gång i ett 30-tal kommuner och landsting i landet, men Lärjedalen är den enda stadsdelen.

I Lärjedalen hoppas ansvariga på fler deltagare inför nästa enkät som kanske handlar om hur föräldrar i Lärjedalen ser på sina barns uppväxt.  

Att politikerna kommer att lyssna är Lars Bergman i medborgarpanelen övertygad om:

– Det är engagerade människor som sitter i nämnden och de lyssnar på medborgarna.