Enklare att bygga om

Det ska bli enklare att skriva standardavtal med hantverkare för repararationer och om- och tillbyggnadsarbeten.

Ett nytt hantverkarformulär har tagits fram av bland andra Sveriges Byggindustrier, Konsumentverket och Villaägarnas riksförbund.

Om man ingår avtal med fast pris kan man fylla i hur mycket av summan som avser material respektive arbetskostnad. Då kan man lätt se vad som är den arbetskostnad som man får ROT-avdrag på.