Syninstruktörer underlättar vardagen

Ett 70-tal göteborgare har fått hjälp av syninstruktörer för att lära sig leva mer självständigt. Med olika märkningar lär de sig hitta det nödvändiga och undvika det farliga.

Göteborgs kommun har två syninstruktörer som kostnadsfritt hjälper alla som vill.

– Dom har markerat trappan, spisen och telefonen. Jag vet inte hur jag klarade mig innan jag hade dem, säger Alfhild Bertholdson.

Hon har fått det mycket lättare sedan syninstruktörerna Margareta Halling och Ejla Simonsson började besöka henne.

Och nu är det tredje besöket som de gör hos Alfhild sedan de startade med sin verksamhet i slutet av förra året.

De markerar trappan och spisen på det här besöket men de pratar mycket med människorna och ser vad det är dessa personer vill ha hjälp med och utgår ifrån deras behov.

De har haft mycket att göra sedan de började och uppdragen blir bara fler, säger syninstruktören Margareta Halling:

– Även om det inte är några märkvärdiga saker så gör det så mycket nytta. Mycket det vi jobbar för att att bryta isolering