Antibiotika används bättre

Svenska sjukhus har börjat använder antibiotika på ett klokare sätt.

Istället för att använda bredverkande antibiotika använder man mer riktade preparat som minskar risken för resistenta bakterier och biverkningar.

Det konstaterar Strama, Samverkan mot antibiotikaresistens, som undersökt hur man använder antibiotika inom 68 sjukhus.

På två år har användningen av bredspektrumpreparat minskat från 37 till 28 procent vid lunginflammtion och man har blivit bättre på att behandla blåskatarr hos kvinnor.

Däremot används fortfarande för mycket antibiotika i förebyggande syfte före operationer.