Klart för fritt vårdval

I dag beslutade västra götalandsregionen att alla invånare fritt ska kunna välja vårdcentral från och med den 1 oktober.

Tanken är att patienten ska få en starkare ställning och större inflytande i vården.

Den som går till vårdcentralen de valt får en lägre kostnad för ett läkarbesök, 100 kronor. Går man till en annan vårdcentral får man betala en högre patientavgift, 200 kronor.

Varje vårdcentral ska ta emot de patienter som önskar gå dit och anpassa sina resurser efter deras behov. Vårdcentralerna får inte neka någon patient och patienten kan byta vårdcentral när som helst.