Internet hjälper hemlösa

Socialsekreterarna i Göteborgs stad har fått ett nytt hjälpmedel för att hitta tillfälligt boende åt sina klienter.
Det är en internetbaserad databas där socialsekretararna i de 21 stadsdelarna direkt kan gå in och se vilka rum och lägenheter som är lediga istället för att ringa runt och fråga, något som idag tar mycket tid. I databasen ingår boendena i kommunala Altbo och de aktörer som kommunen har upphandlade samarbeten med.