Göta Älv saneras

Vid elvatiden på onsdagen startade Sveriges just nu största saneringsprojekt för att garantera fortsatt hög vattenkvalitet i Göta Älv.

100 000 kubikmeter förorenade jord- och grusmassor ska tas om hand och de beräknas innehålla 2 000 ton tungmetaller.

Saneringen ska genomföras under en tre-års-period och kommer kosta 250 miljoner kronor.