Fiskeriverket blir del av havsresursmyndighet

Havsfrågor ligger idag under så många myndigheter att ingen har ett helhetsansvar. För att säkra fiskens överlevnad bör Fiskeriverket omvandlas till en ny myndighet för fiskepolitik och havsmiljöfrågor. Det föreslår en statlig utredning som presenteras idag

– Vi behöver samordna alla frågor när det gäller havsmiljö och havsresurser, där fisket är en del. Det säger Fiskeriverkets generaldirektör Axel Wenblad skulle då bli en del av en ny havsresursmyndighet och jag utgår från att lokaliseringen blir i Göteborg.

Idag är ansvaret för havet delat mellan Fiskeriverket och bland annat Energimyndigheten, Naturvårdsverket och Sjöfartsverket.

Utredare Gerhard Larsson kallar Fiskeriverket kraftlös som myndighet eftersom det idag inte kan påverka sånt som miljöfarliga utsläpp, sjötransporter och annat som spelar stor roll när det gäller fiskens överlevnad.

Därför ska en ny myndighet ha ett övergripande ansvar för samtliga havsmiljöfrågor, något som enligt Axel Wenblad betyder att man får större möjligheter att ta ett helhetsgrepp och se vilka strategier man ska när det gäller fiskeresurser i relation till andra miljöåtgärder.

– Vi samarbetar med andra myndigheter idag, men det här skulle underlätta det.

Och det skulle säkert underlätta för regeringen att ha en myndighet som man kan använda när det exempelvis gäller den svenska strategin i arbetet med EU, säger Axel Wenblad.