Semcon kan tvingas dra ner mer

Teknikutvecklingsbolaget Semcon redovisar en förlust före skatt på nära 41 miljoner kronor för fjärde kvartalet. Samma period året före gick Semcon back nära 70 miljoner kronor

Semcons ledning skriver i rapporten att de inte kan utesluta att det blir ytterligare neddragningar ”då flertalet av Semcons kunder fortsätter att varsla personal och minska inköpen av konsulttjänster”.

Styrelsen föreslår att ingen utdelning lämnas till ägarna.