Värmen besvärlig för vägar, broar och järnvägar

Den extrema värmen just nu är trevlig för dem som har semester, men för flera yrkeskårer innebär värmen extra arbete.
Bland annat tar landets infrastruktur skada, på banverket övervakar man rälsen noga men ändå uppstod en solkurva igår på hamnbanan på Hisingen i höjd med Lundby. I Göteborg gör den leriga marken att arbetet är extra svårt eftersom spåren flyter runt och det saboterar försöken att kyla banan. Vägnätet slits också ovanligt mycket i hettan, tung trafik gör djupare spår och bindningsoljan på vissa vägar smälter. Då flyter den upp och gör vägarna hala vilket är farligt främst för motorcycklar. Flera broar i Göteborgstrakten har också haft problem med öppningarna. Både Götaälvbron och Bohusbron över Nordreälv har tidvis inte kunnat öppna brospannet och släppa igenom höga fartyg. Värmen har antagligen påverkat broarnas elektronik.