Volvos resultat historiskt lågt

Volvo AB redovisade idag det sämsta resultatet i företagets historia. Förlusten för fjärde kvartalet blev 2,5 miljarder och under samma period sjönk orderingången på Volvos lastvagnar med hela 82 procent.

– Nedgången är historisk, mycket dramatisk och stor, säger Volvo lastvagnars informationsdirektör Tommy Kohle. Ingen kan ännu sägga hur långt ner detta kan gå eller hur lång tid det kommer att vara.

Men trots det exeptionellt allvarliga läget så finns det ingen omedelbar risk för fler varsel på Volvo lastvagnar. 

– Vi har lagt de varsel som vi i dagsläget bedömer vi behöver göra för att anpassa kostymen till den efterfrågan vi har just nu.

Volvo har en miljon lastbilar rullande på vägarna i världen och servicen av dem stabiliserar Volvos resultat. Kohle vill alltså skilja på tillverkningssidans stora tapp och det fortsatta behovet av service.