Brister i hanteringen av våld mot kvinnor

Var tionde kvinna i Västra Götaland utsätts för våld i en nära relation.

Det finns många brister inom det här området, det säger Karin Engdahl, ordförande i Västra Götalands folkhälsokommitté.

– De som arbetar professionellt, till exempel inom socialtjänsten och sjukvården måste bli duktigare på att våga se och veta vad man ska göra när man tror att en kvinna har blivit slagen, säger hon.

På seminariet berättade Gunnel Hensing, som är professor i socialmedicin vid Göteborgs universitet, om vad forskningen säger om våldet i nära relationer. Forskningen bekräftar att det här är en fråga som är svår att komma tillrätta med.

– Ett problem för de som arbetar professionellt med detta är att problemet är tabubelagt, säger hon. Det gör att ämnet omges av en tystnad, något som gör det svårt att arbeta med frågan.

Ett annat problem är att det finns en osäkerhet om vad man ska göra för att hjälpa.

– Man vet inte vilka åtgärder man ska vidta, säger hon.