Lättare hyra ut sin lägenhet

Från och med årsskiftet utökas möjligheten att hyra ut sin lägenhet i andra hand till att omfatta också längre utlandsvistelse.

Bor man utomlands så har man rätt att upplåta sin lägenhet till en annan i upp till tre år säger lagen. Sedan tidigare är det godkänt att hyra ut sin lägenhet vid studier eller tillfällig arbete på annan ort, om man vill testa ett samboende eller vårdar sin nära anhörig i dennes bostad.

Från och med 1 januari gäller också att den som har tagit en oskälig andrahandshyra kan bli återbetalningsskyldig upp till ett år bakåt i tiden och inte som tidigare två år.