Påskledigt för SKF-anställda

2000 anställda på SKF kommer inte att få gå till jobbet i påskveckan. Då införs produktionsstopp på grund av lägre efterfrågan.

Företaget väljer den här lösningen i hopp om att slippa säga upp personal, säger Gösta Andersson, kommunikationschef på SKF.

Han menar att situationen är svårbedömd och att företaget noga följer upp hur efterfrågan ser ut. SKF hoppas att produktionsstoppet ska räcka.

– Vi vill så långt det är möjligt undvika uppsägningar, säger Gösta Andersson.

Skulle det kunna bli aktuellt med uppsägningar?

– Det är alltid svårt att bedöma hur utvecklingen ser ut i framtiden men i dagsläghet är det inte aktuellt, säger han.

Produktionsstoppet gäller fyra dagar i påskveckan och en vid Valborg.