Larm från forskare

"Sverige måste bli klimatneutralt"

Fordonsindustrin måste ställa om sin produktion inom några få år, detta för att klara nya tuffa klimatmål.

Det anser Ingenjörsvetenskapsakademin i Sverige, IVA, som nyligen arbetat fram en handlingsplan för både fordonsindustrin och samhället som helhet.

I den kan man bland annat läsa att år 2043 innehåller atmosfären så mycket växthusgaser att den globala uppvärmningen är högre än två grader.

Till dess måste Sverige vara koldioxidneutralt är forskarnas slutsats.

Jan Erik Sundgren som är direktör med ansvar för bland annat miljöfrågor på AB Volvo menar att den tidsplanen klarar inte fordonsindustrin.

– När det gäller att komma till en helt klimatsmart verksamhet i Sverige, där människan inte släpper ut några växthusgaser, så tror jag inte vi kommer så nära det målet till 2043, säger Jan Erik Sundgren.

Ingenjörsvetenskapsakademin IVA:s klimatrapport är skriven med förhoppningen att Sverige ska bli ett föregångsland när det gäller de nya klimatmålen.

Och den övergripande visonen är att hela världen ska vara koldioxidneutralt 2043.

Tre huvudvägar till pekas ut i rapporten: Att utveckla elsamhället, att förändra skogs och jordbruket, samt en storsatning på avskiljning och lagring av koldioxid vilket bland annat kan ske under jord.

Om AB Volvos planering ligger fem, tio eller tjugo år efter Vetenskapsakademins nollvison för koldioxidutsläpp vill inte Jan Erik Sundgren närmare precisera.

Han har också svårt att tro att Sverige som nation klarar av att uppnå den av Vetenskapsakademins utpekade nollvisonen för år 2043.

De flesta forskare och FN:s klimatpanel IPCC anser att atmosfären kommer att ha en halt av växthusgaser som år 2043 ligger på 450 ppm växthusgaser. Ppm är här uttytt miljondelar. Den halten motsvarar hela 2 graders global uppvärmning.

Det kan också vara en halt som ligger farligt nära The Tipping Point och bortanför The Tipping Point är förmodligen loppet kört, då axelererar uppvärmningen bortom alla klimat och miljöinsatser.

– Skulle man på något sätt hamna där så får vi ju en helt annan världsbild och en helt annan situation, säger Jan Erik Sundgren.