Patientsäkerhet upp på EU-nivå

Moderaterna vill inrätta en EU-myndighet för patientsäkerhet i Göteborg, som ska arbeta för att minska skador och dödsfall inom vården.

Enligt socialstyrelsen avlider 3000 svenskar varje år på grund av vårdskador, och Sveriges kommuner och landsting arbetar aktivt med frågan.

Men moderaterna i Västra Götaland vill alltså gå ett steg längre och lyfta upp arbetet på en europeisk nivå.

– Göteborg har en god tradition av patientsäkerhet, dessutom finns det ett bra samarbete mellan sjukhusen och Sahlgrenska akademien. Vi har också Chalmers som är duktiga på process- och kvalitetsstyrning, i och för sig inom andra branscher men ändå. Vi tror att det finns en grogrund för att sy ihop det här och skapa en attraktiv och intressant kunskapsmiljö i det här området, säger Martin Andreasson som är vice ordförande i hälso- och sjukvårdsutskottet i Västra Götaland.

Ungefär 100 000 svenskar om året skadas i vården. Det är lika många som bor i Borås kommun. 3000 av dem dör av skadorna, det är lika många som bor i Sandared i samma kommun.

SKL har redan startat ett projekt för att minska vårdskadorna, men moderaterna i Västra Götaland anser inte att räcker med ett nationellt perspektiv. Det ska satsas på EU också. Men frågan är hur mycket extra pengar som moderaterna tycker att patientsäkerheten får kosta.

– Det finns inga klockrena samband mellan hur mycket pengar man satsar och vilken kvalitet man får på vården. Kvalitet får kosta och vi ska ha en bra sjukvård, men exakt hur mycket pengar det handlar om är omöjligt att säga i dagens läge, säger Martin Andreasson.

Med tanke på att man som EU-medborgare får allt större möjligheter att söka vård inom hela EU är förslaget vettigt, tycker Eva Paxlind från Vårdförbundet i Västra Götaland. Men det gäller att sopa rent framför egen dörr först.

– Tanken är väldigt god men vi måste först få ett nationellt centrum som tar hand om patientsäkerhetsfrågorna innan vi går vidare ut i Europa.

Eric Öbo
eric.obo@sr.se