Oförändrat antal pappalediga

Andelen pappor som är föräldralediga är oförändrad. Däremot tar de lediga männen ut fler dagar än tidigare.

TCO:s så kallade pappaindex, visar att andelen män som tar pappaledigt ligger konstant sedan 2007. Männen tar ut drygt 21 procent av antalet föräldradagar.

Flest pappalediga finns i Västerbotten. Västra Götalands län ligger på en mittplacering med sin 13:e plats.

Med årets ökningstakt, 1,2 enheter, kommer det ta 52 år innan föräldrarna delar lika på föräldraledigheten.