Orust sparar inom äldreomsorgen

Orust måste dra ner 20 tjänster inom äldreomsorgen. Det beslutade Orusts kommunstyrelse på onsdagen.

Besparingen görs för att möta sociala omsorgsnämndens väntade underskott på nio miljoner kronor.

Det är främst handikappomsorgen och utbetalningen av försörjningsstöd som kostat för mycket, enligt tidningen Bohusläningen.