Straff för lång väntan på äldreboende

Härryda kommun överklagar länsrättens dom då kommunen fick böta 245 000 kronor för att en man fick vänta för länge på plats till särskilt boende.

Länsrätten dömde i mars kommunen att betala 245 000 kronor efter att en man fått vänta på särskilt boende i drygt tio månader - mot de tre månader som lagen säger.

I ett överklagande till kammarrätten påpekar kommunen att mannen erbjöds plats på ett korttidshem i maj och att han tackade ja till den platsen i september.

Därmed blev mannens behov tillgodosedda, anser kommunen. Skriver GP.