Fackförbundet förlorade tvist i AD

Fackförbundet Handels förlorade ett fall i Arbetsdomstolen om diskriminering av en man anställd på ett företag i Alingsås.

Mannen uppgav att han på en fest fick höra nedsättande saker om sitt ursprung och sitt sätt att tala svenska från chefen på företaget. Chefen tillbakavisade mannens uppgifter.

Några dagar senare sade mannen upp sig eftersom han kände sig kränkt.

Facket stämde företaget för att det gjort sig skyldigt till framprovocerad uppsägning och diskriminering.

Arbetsdomstolen håller inte med och Handels ska nu betala företagets rättegångskostnader på 116 000 kronor.